Workshops

Workshops

Der tilbydes enten 3- eller 6-timers workshops i emner som

  • Kommunikation og Feedback
  • Medarbejder Engagement
  • Medarbejder Livs Cycle (Pre-boarding, On-boarding og Off-boarding)
  • Teamsamarbejdet – med TT38 Talenttest

Forudsætninger

Det er en forudsætning for et godt resultat, at workshoppen er tilpasset din virksomheden behov og målsætninger.

Derfor indledes processen altid med en afklarende dialog og forventningsafstemning før arbejdet med at tilpasse og/eller skræddersy workshoppen påbegyndes.

Workshops gennemføres som udgangspunkt med minimum 6 og op til 20 personer.

Over 20 personer så tager vi en dialog om hvorledes det kan løses.

Workshoppen bygges op omkring gruppe- og individuelle øvelser.

Kan endvidere indeholde specifikke indlæg afhængig af indhold og de fastsatte mål.

En 3-timers workshop kan leveres som en on-line workshop.

Andre vilkår

Ved påkrævet deltagelse af eksterne oplægsholdere, så tillægges denne omkostning til kostpris.

Den opgivne pris vil altid være eksklusive lokaler og/eller øvrige faciliteter som kunder stiller til rådighed for os uden omkostning for os.

Kunden ansvarer for indkaldelse og registrering af deltagere, og ansvarer for at holde os informeret hele tiden.

Kunden sørger for al forplejning til deltagere, konsulenten og eventuelle eksterne gæster.

Booking og betaling af eksterne lokation f.eks. konference steder, er altid kundens ansvar.

NÆSTE SKRIDT

Kontakt mig gerne for en indledende uforpligtende dialog, et sparringsmøde helt uden omkostning for jer.