Workshops

Workshops

Vi tilbyder enten 3- eller 6-timers workshops, målrettet ledere og deres afdeling/team i emner som f.eks.

  • Feedback
  • Kommunikation
  • Teamsamarbejde
  • Konflikthåndtering
  • On-boarding og fastholdelse af nye medarbejdere

Men er også åben for hvilke emner og områder I ønsker fokus på.

Vi tilbyder også at drive hele processen fra planlægning over leverance til opfølgning af jeres interne workshop hvor I ønsker en eksterne facilitator tilknyttet.

Forudsætninger

Det er en forudsætning for et godt resultat, at workshoppen er tilpasset virksomhedens behov og målsætninger.

Derfor indledes processen altid med en afklarende dialog og forventningsafstemning før arbejdet med at tilpasse og/eller skræddersy workshoppen påbegyndes.

Workshops gennemføres som udgangspunkt med minimum 6 og op til 14 personer.

Efter nærmere aftale kan en workshop udvides op til 20 personer. Over 20 personer så tager vi en dialog om hvorledes det kan løses.

Workshoppen bygges op omkring gruppe- og individuelle øvelser.

Kan endvidere indeholde specifikke indlæg afhængig af indhold og de fastsatte mål.

Andre vilkår

Ved påkrævet deltagelse af eksterne oplægsholdere, så tillægges denne omkostning til tilbuddet. Prisen vil modsvare virksomhedens kostpris.

Den opgivne pris vil altid være eksklusive lokaler og/eller øvrige faciliteter som kunder stiller til rådighed for os uden omkostning for os.

Kunden ansvarer for indkaldelse og registrering af deltagere, og ansvarer for at holde os informeret hele tiden.

Kunden sørger for al forplejning til deltagere, konsulenten og eventuelle eksterne gæster.

Booking og betaling af eksterne lokation f.eks. konference steder, er altid kundens ansvar.

Kontakt

Har du spørgsmål eller lyst til en uforpligtende snak, er du velkommen til at kontakte mig!