ER DU EN MOTIVERENDE LEDER?

ER DU EN MOTIVERENDE LEDER?

ER DU EN MOTIVERENDE LEDER?

Vi mennesker motiveres af forskellige ting, og det betyder, at dét der motiverer dig selv, ikke nødvendigvis motiverer din medarbejder. Der tales i teorien (Herzberg*) om to forskellige sæt motivationsfaktorer: 1. Motivationsfaktorer, som er dem, der billedligt talt får os til at løbe stærkere. 2. Hygiejnefaktorer der som sådan ikke få os til at løbe stærkere, men de kan få os til at lade være med at løbe langsomt. Sagt på en anden måde kan hygiejnefaktorerne sikre, at din medarbejder er tilfreds, men ikke at han/hun er motiveret. Motivation kan også ændre sig over tid. Kun gennem dialog bliver du klogere på hvad der motiverer og demotiverer din medarbejder, og dermed hvad du selv skal gøre anderledes i det daglige. Spørg løbende ind til din medarbejder om hvordan motivationen har det. Hold generelt øje med hvordan medarbejderen har det, og reagér hvis adfærden pludselig ændres. Til inspiration giver jeg her 5 incitamenter som du kan bruge i dit lederskab for at motivere medarbejderne, samt i fastholdelsen de største talenter: 1. Tilbyd en fleksibel arbejdstid, så medarbejderen får mulighed for enten at arbejde hjemme én dag om ugen eller at fastlægge sin arbejdstid, så han eller hun ikke nødvendigvis behøver at arbejde fra 9 til 17. 2. Tilbyd efteruddannelse – både internt og eksternt. 3. Giv de bedste medarbejdere den anerkendelse, de fortjener, og ros dem for deres gode indsats. 4. Skab en månedlig temadag – helst med et indhold af læring. 5. Giv medarbejderne mulighed for at udføre velgørende arbejde. Det giver et velkomment afbræk fra det daglige arbejde, og den uselviske handling er en ekstra motivationsfaktor. Held og lykke med den gode dialog.
DET FORPLIGTER AT VÆRE LEDER

DET FORPLIGTER AT VÆRE LEDER

DET FORPLIGTER AT VÆRE LEDER

Når du vælger at træde ind i en lederrolle, så er der et stort ansvar som følger med. Ledelse er at skabe resultater gennem andre så hvis du ikke prioriterer tid til ledelse, så må du forvente, at medarbejderen gør det, som han/hun finder rigtigt – ikke det, du ønsker, der skal gøres. Og husk på, at du påvirker dine medarbejdere – også når du ikke er der. Min råd er, du bør udarbejde dine personlige regler for, hvad du synes er god ledelse, og så efterleve disse. Gennem min egen erfaring som leder har jeg defineret følgende som regler som jeg følger i mit lederskab, som indbegrebet af den gode ledelse. Jeg vil • skabe trivsel og resultater • være rummelig og vise respekt for andre mennesker • skabe tryghed så medarbejderne får lyst til at prøve nyt • i mine handlinger og øvrige ageren at være troværdig og retfærdig • skabe positiv energi omkring mig • fokusere på og hjælpe medarbejderne til at forblive hele mennesker • turde vise tillid til medarbejderne • give ros og ris på en måde, der gør det muligt for medarbejderne at nyde rosen og lære af risen Dette er måske ikke de samme regler du selv ville sætte dig, men de fungerer for mig. Jeg er nysgerrig på hvilke regler du sætter for dig selv i dit lederskab?