Priser

Timepris

Timepris kr. 1.200,- ekskl. moms

Timebaseret samarbejde

Indgår vi en aftale om en timebaseret løsning, så kan timetallet naturligvis variere i henhold til jeres behov.

Arbejdet tilbydes udført fra hjemmekontor eller på tildelt fysisk arbejdsplads i virksomheden.

Målrettet virksomheder

  • der ikke har egne medarbejderressourcer til den / de opgaver der skal løses
  • der ønsker en ekstern konsulent med de kompetencer der er behov for til opgaven
  • der har brug for aflastning i perioder
  • der ikke ønsker faste udgifter til løn og pension

Mentor-program

Mentor-program tilbydes som standard over et 12 måneders forløb.

Der tilbydes en startpakke som omfatter de første 3 måneders forløb til kr. 19.800 ekskl. moms.

Efterfølgende timeforbrug afhænger af den aftale vi indgår, og hvor ofte vi mødes.

Den tid der anvendes til møder samt eventuel forberedelsestid hertil faktureres løbende til en timepris på kr. 1.200 ekskl. moms.

Læs mere om mentor-programmet her

Personprofilanalyser som et værktøj

Som Certificeret bruger af adfærdsanalysen PPA/Thomas DISC, tilbydes denne enkeltvis samt i team regi.

Endvidere tilbydes Talenttesten TT38, som gennemføres af en samarbejdspartner.

Kontakt mig for oplysning af priser, da denne afhænger af opgavens omfang.

Læs mere om Personprofilanalyser her

Kundeloyalitet – Pakkeløsning

Grund pakke: kr. 18.500 ekskl. moms*. Læs mere her

Udvidet pakke: kr. 23.000 ekskl. moms*. Læs mere her

Medarbejder Engagement – Pakkeløsning

Grund pakke: kr. 18.500 ekskl. moms. Læs mere her

Workshops

Workshop på 3 timer kr. 12.500 ekskl. moms, men inklusive forberedelse*

Workshop på 6 timer kr. 18.500 ekskl. moms, men inklusive forberedelse*

Læs mere her

Honorering

Prisen for konsulentopgaver og serviceydelser følger virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.

Kunden skal betale alle fakturaer senest 8 dage efter fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Der henvises i øvrigt til Færch Consult ApS gældende Handelsbetingelser som findes her

Transport og øvrige udlæg

Kørsel i virksomhedens egen bil til kunder i forbindelse med udførsel af konsulentopgaver og serviceydelser refunderes af kunden til de satser, der til enhver tid er fastsat af Staten (for 2020 kr. 3,52 per km.).

Dette gælder dog kun for ydelser leveret uden for Storkøbenhavn.

Eventuelle udgifter til færge, bro, kost og logi mv. i forbindelse med udførsel af konsulentopgaver og serviceydelser viderefaktureres til kunden og refunderes 1:1 dvs. uden tillæg.