Medarbejder Engagement

Medarbejder Engagement

Det er meget få virksomheder som formår, at opnå eller fastholde en høj kundeloyalitet uden samtidig at have en høj andel af loyale og engagerede medarbejdere i virksomheden.

Det hænger sammen med, at den engagerede medarbejder er topmotiveret er en stærk ambassadør for virksomheden, såvel internt som eksternt.

Medarbejdere som går forrest med kreative og innovative ideer, med en løsningsorienteret indstilling og handling når de nye initiativer igangsættes internt.

Den entusiastiske medarbejder stråler og smitter sine omgivelser med gode og positive indtryk og oplevelser såvel internt som eksternt.

Et pulse check

Blot nogle spørgsmål til egen reflektion:

 • Hvordan står det til med medarbejder engagementet i jeres virksomhed?
 • Har I et værktøj til måling af medarbejder engagementet?
 • Måler I systematisk på medarbejdernes engagement, løbende eller på årlig basis?
 • Bruger I den viden I har til noget konkret?

Er svaret ved ikke eller et nej på de fleste eller dele af ovenstående?

Mon ikke det bunder I at I ikke har sat jer tydelige målsætninger på området?

Kan det ske at virksomheden ikke har en strategisk målsætning, som omfatter mål som

 • at øge virksomhedens attraktivitet som arbejdsgiver?
 • at øge antallet af engagerede medarbejdere?
 • at sænke personaleomsætningshastigheden?
 • at sænke andelen af sygefravær og stress i virksomheden?

Hvis ikke, så er det der I skal starte ud.

Men ved I ikke lige hvad der skal til?

Og ved ikke hvordan I kommer i gang?

Vi kan hjælpe jer med at øge medarbejder engagementet

Vi tilbyder virksomheder en pakkeløsning, hvor vi sammen definerer jeres målsætninger, analyserer igangværende eller tidligere initiativer, og vi ser nærmere på jeres medarbejdertilfredshedsanalyse (såfremt I har en idag).

I efterfølgende vil få helt konkrete anbefalinger og løsningsforslag til optimering af jeres virksomheds arbejde med Medarbejder Engagementet fremadrettet.

Basic pakken

Basic pakken er målrettet ledere i virksomheder

– som ønsker at få sparring og rådgivning til at arbejde mere målrettet og struktureret med medarbejder engagementet.

– som ønsker at få implementeret den viden og indsigt som findes, udmøntet i konkrete handleplaner og processer bag.

– som oplever, at det er svært at tiltrække og fastholde medarbejdere.

– som oplever et for højt sygefravær samt stress-niveau blandt sine medarbejdere.

Jeres udbytte

Fokus med denne pakke er lagt på, at man som leder vil få en generel indsigt i hvilke problemstillinger der ligger omkring manglende medarbejder engagement i virksomheden, samt få nogle tips og indsigter i hvilke værktøjer der bør arbejdes med for at øge medarbejdernes engagement i virksomheden.

Såfremt der findes en konkret medarbejderundersøgelse, gerne af nyere dato, som virksomheden har foretaget, så inddrages denne.

Efter afslutning af forløbet indgår jeg gerne i en dialog med jer om hvorledes I kommer videre med den erhvervede viden og indsigt. Og en dialog om hvorledes vi vil kunne støtte jer i arbejdet hermed fremadrettet.

I vil

 • få en dybere forståelse for hvad som driver medarbejder engagementet
 • blive skarpere på hvordan man kan anvende feedbacken fra medarbejderne i den årlige medarbejderundersøgelse
 • få inspiration til hvordan man i praksis kan omsætte medarbejder feedbacken til konkrete indsatser og aktiviteter
 • få identificeret eventuelle ledelsesmæssige udfordringer og procesoptimeringer til det fremadrettede arbejde

Basic pakken indholder

 • Indledende afstemningsmøde på 2 timer
 • Intern spørgeskemaundersøgelse (Pulse Check)
 • Overordnet analyse af en eksisterende måling af medarbejdertilfredshed/eNPS
 • Forberedelse og gennemførsel af 3 timers workshop
 • Udarbejdelse af konklusioner og anbefalinger
 • Præsentation af konklusioner og anbefalinger på 1 time

Definition Medarbejder Engagement

Engaged: Employees are highly involved in and enthusiastic about their work and workplace. They are psychological “owner”, drive performance and innovation, and move the organization forward.

Not engaged: Employees are psychologically unattached to their work and company. Because their engagement needs are not being fully met, they’re putting time – but not energy or passion – into their work.

Actively disengaged: Employees aren’t just unhappy at work – they are resentful that their needs aren’t being met and are acting out their unhappiness. Every day, these workers potentially undermine what their engaged coworkers accomplish.”

Kilde: Gallup

Kontakt

Har du spørgsmål eller lyst til en uforpligtende snak, er du velkommen til at kontakte mig!