Medarbejder Engagement

Få flere engagerede medarbejdere

Som virksomhedsleder må det være en ambition hele tiden

 • at øge virksomhedens attraktivitet som arbejdsgiver
 • at øge antallet af engagerede medarbejdere
 • at forbedre produktivitet og lønsomhed
 • at sænke personaleomsætningen
 • at sænke andelen af sygefravær og stress

De aktivt engagerede medarbejdere går forrest med kreative og innovative ideer, med en løsningsorienteret indstilling og handling når de nye initiativer igangsættes internt.

Den entusiastiske medarbejder stråler og smitter sine omgivelser med gode og positive indtryk og oplevelser såvel internt som eksternt.

Det hænger sammen med, at den engagerede medarbejder er topmotiveret og er en stærk ambassadør for virksomheden, såvel internt som eksternt.

Det er meget få virksomheder som formår, at opnå eller fastholde en høj kundeloyalitet uden samtidig at have en høj andel af loyale og engagerede medarbejdere i virksomheden.

Sæt medarbejder engagementet på agendaen

Der er masser af viden og indsigter i virksomheder, som aldrig bliver brugt.

Disse indsigter og viden kommer fra den årlige medarbejderundersøgelse eller gennem feedback fra medarbejderne løbende.

Det er ofte, at der således indsamles viden og derved lyttes fra ledelsens side, men der handles ikke altid. Og ofte følges det ikke op, og medarbejderne oplever at handling udebliver.

Det er synd, for ofte er der tale om “lavt hængende frugter” hvor der med meget små indsatser kan skabes stor effekt.

Fra viden til handling.

I et udviklingsforløb tilpasset jeres virksomhed sætter vi sammen skarpt på jeres situation og I vil

 • få en dybere forståelse for hvad som driver medarbejder engagementet
 • blive skarpere på hvordan man kan anvende feedbacken fra medarbejderne i den årlige medarbejderundersøgelse
 • få inspiration til hvordan man i praksis kan omsætte medarbejder feedbacken til konkrete indsatser og aktiviteter
 • få identificeret eventuelle ledelsesmæssige udfordringer og procesoptimeringer til det fremadrettede arbejde

  Kom igang – og godt på vej

  Har du og din virksomhed en målsætning om at sætte fokus på at forbedre medarbejderengagementet?

  Med ved ikke hvad som skal til?

  Hvordan I kommer igang?

  Jeg tilbyder en pakkeløsning kaldet Grundpakken hvor I får

  – en status på og indsigt i hvor I står idag med medarbejderengagementet

  – sparring og rådgivning til at arbejde mere målrettet og struktureret med medarbejder engagementet

  – indsigt i de værktøjer der skal til for at  implementere den viden og indsigt som forefindes

  – inspiration til konkrete handleplaner

  I målgruppen er ledelsen og de ledende medarbejdere i virksomheden:

  • Direktører/CEO
  • Customer Experience Management (CEM, CX)
  • Salg
  • Kundeservice
  • Human Ressource

  Indhold af Grundpakken:

  • Indledende afstemningsmøde på 2 timer
  • Intern kort spørgeskemaundersøgelse (Pulse Check)
  • Overordnet analyse af en eksisterende måling af medarbejdertilfredshed/eNPS
  • Forberedelse og gennemførsel af 3 timers workshop
  • Udarbejdelse af konklusioner og anbefalinger
  • Præsentation af konklusioner og anbefalinger på 1 time

  Materialet udarbejdes i powerpointformat.

  Pris på Grundpakken er kr. 19.500 excl. moms.

  Processen

  Vi starter således ud med sammen at definere jeres målsætninger, analyserer igangværende eller tidligere initiativer, og ser nærmere på jeres medarbejdertilfredshedsundersøgelse (såfremt I har en idag).

  Vi involverer medarbejderne undervejs, som vil bidrage med værdigfuld information og input til processen.

  I vil efterfølgende få helt konkrete anbefalinger og løsningsforslag til optimering af virksomhedens arbejde med Medarbejder Engagementet fremadrettet. Materialet udarbejdes i powerpointformat.

  Ved afslutning af forløbet indgår jeg gerne i en dialog med jer om hvorledes I kommer videre med den erhvervede viden og indsigt, samt omsætter dette til konkrete handlingplaner og aktiviteter.

  Definition Medarbejder Engagement

  Engaged: Employees are highly involved in and enthusiastic about their work and workplace. They are psychological “owner”, drive performance and innovation, and move the organization forward.

  Not engaged: Employees are psychologically unattached to their work and company. Because their engagement needs are not being fully met, they’re putting time – but not energy or passion – into their work.

  Actively disengaged: Employees aren’t just unhappy at work – they are resentful that their needs aren’t being met and are acting out their unhappiness. Every day, these workers potentially undermine what their engaged coworkers accomplish.”

  Kilde: Gallup

  Employee Net Promoter Score (eNPS)

  Hvis I ikke allerede har et værktøj til måling af medarbejdertilfredshed og -loyalitet kan det anbefales at se nærmere på softwareværktøjet NPS.Today.

  Med NPS.Today er der mulighed for at måle på medarbejderloyaliteten også kaldet eNPS (Employee Net Promoter Score).

  Foruden den årlige undersøgelse er der her mulighed for at følge medarbejdertilfredsheden og få deres feedback løbende over tid, på de områder som rør sig hos dem – her og nu.

  Kan også anvendes ved on- og off-boadring processen.

  Spørgsmålet der stilles er:

  ” På en skala fra 0-10 hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale xxx som arbejdsplads til en ven”?

  NÆSTE SKRIDT

  Kontakt mig gerne for en indledende uforpligtende dialog, et sparringsmøde helt uden omkostning for jer.