Den Gode Ledelse – Afsnit #1 til #6

by | Mar 19, 2020 | Ledelse

Den Gode Ledelse Afsnit #1. (06.12.2019)

Min store passion handler om det jeg kalder ”Den Gode Ledelse”.

Grundlæggende handler ”Den Gode Ledelse” om, at man som leder har et ansvar for at hjælpe sin medarbejder til at lykkedes.

Et rigtigt godt sted at starte og bygge fundamentet for ”Den Gode Ledelse” er, at tage afsæt i Medarbejderens 5 grundbehov:

#1. Fortæl, hvad du forventer af mig

#2. Giv mig mulighed for at udføre det

#3. Fortæl mig undervejs, hvordan det går

#4. Hjælp mig, når det er nødvendigt

#5. Bedøm og beløn min indsats retfærdigt

Er du nysgerrig på at høre mere, og få nogle tips til at udøve ”Den Gode Ledelse”?

Så følg mig i den kommende tid, hvor jeg vil dykke dybere ned i Medarbejderens 5 grundbehov – en for en.

Den Gode Ledelse, Afsnit #2 (09.12.2019)

I dag fortsætter jeg mit fokus på Den Gode Ledelse, med afsæt i Medarbejderens 5 grundbehov, og det første i rækken er

#1 – Fortæl mig hvad du ønsker af mig

Fundamentet for et godt samarbejde mellem leder og medarbejder handler om at sikre en tydelig forventningsafstemning og konkret målsætning. For derved udstikker du den retning, du ønsker medarbejderen skal bevæge sig i, for at din virksomhed når sine overordnede mål.

Og det er dig, som leder, der er ansvarlig for at sikre, at I er enige om, hvad der konkret skal gøres, og hvad der skal opnås. Og I skal have det samme grundlag til at vurdere, hvorvidt præstationen og resultatet er godt nok.

Når du skal sætte dig og definere mål med medarbejderen, så kan jeg anbefale målsætningsværktøjet SMART. SMART-modellen tager udgangspunkt i en anbefaling om, at et mål skal være:

Specifikt – der må ikke herske tvivl om, hvad der er aftalt

Målbart – alle parter skal kunne evaluere, om målet er nået eller ej

Accepteret – af både leder og medarbejder

Realistisk – at det er muligt, at nå målet inden for den tid og med de ressourcer, der er stillet til rådighed

Tidsbegrænset – at alle parter ved, hvornår målet skal være opfyldt (deadline)

Forventningsafstemning og målsætning er opfyldelsen af Medarbejderens grundbehov #1. Hvis ikke dette behov er opfyldt og på plads, kan de næste i rækken være meget svære at opfylde.

Næste gang sætter jeg fokus på Medarbejderens grundbehov #2 – Giv mig mulighed for at udføre det.

Den Gode Ledelse, Afsnit #3. (11.12.2019)

I dag fortsætter jeg mit fokus på ”Den Gode Ledelse”, med afsæt i Medarbejderens 5 grundbehov og tager afsæt i

#2 – Giv mig mulighed for at udføre det

Som leder skal du i det daglige ledelsesarbejde sikre, at din medarbejder har mulighed for at løse de opgaver, du giver. Ud fra et tidsmæssigt perspektiv, men også sikre om medarbejderen har den viden og de færdigheder der kræves (kompetencer) til at løse den konkrete opgave.

Hvis en medarbejder føler, at en opgave på ingen måde kan lade sig gøre, påvirker det i høj grad medarbejderens motivation og engagement i forhold til en opgaveløsning og til sit arbejde generelt.

Nogle spørgsmål for at hjælpe medarbejderen i gang kunne være:

• Hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig?

• Har du tid til opgaven i forhold til dine øvrige opgaver?

• Er du i tvivl om, hvordan du skal løse opgaven?

• Har du brug for et kursus/nye værktøjer/oplæring?

De samme spørgsmål kan anvendes ved de planlagte MUS samtale(r). Så du sikrer den løbende dialog, og du har fingeren på pulsen omkring medarbejderens behov og ønsker for udvikling.

Næste gang sætter jeg fokus på

#3. Fortæl/spørg mig undervejs, hvordan det går

Den Gode Ledelse, Afsnit #4. (13.12.2019)

I dag er jeg med mit fokus på ”Den Gode Ledelse”, nået til det tredje i rækken af Medarbejderens 5 grundbehov

#3. Fortæl/spørg mig undervejs, hvordan det går

For medarbejderen er det vigtigt at vide, om man er på rette vej. Derfor er det vigtigt, at du som leder løbende gør status og sender tydelige signaler tilbage i form af feedback.

Feedback er et værktøj, som du kan anvende for

– at sikre, at de aftalte planer følges, og bliver til virkelighed

– at sikre, at de fastsatte mål nås

– at din medarbejder ved, om denne gør sit arbejde godt eller om der er muligheder for forbedringer

Mange undersøgelser viser dog, at traditionel feedback

– oftest anvendes som en-vej kommunikation fra leder til medarbejder

– alene er baseret på tidligere hændelser, og som indikation på hvad som er ”rigtigt” eller ”forkert”

– ikke altid fungerer som tilsigtet, ej heller opnår den nødvendige accept fra medarbejderen

Jeg har selv som leder haft gode resultater med at tilføre værktøjet et mere fremadrettet udviklende fokus (Feedforward). Ved at anvende en mere coachende tilgang, så vil der opstå en mere åben og dialog-baseret kommunikation mellem leder og medarbejder, end tilfældet ofte er ved traditionel feedback.

Næste gang sætter jeg fokus på

#4. Hjælpe mig, hvor det er nødvendigt

Den Gode Ledelse, Afsnit #5. (16.12.2019)

I dag er jeg med mit fokus på ”Den Gode Ledelse”, nået til det fjerde i rækken af Medarbejderens 5 grundbehov

#4. Hjælpe mig, hvor det er nødvendigt

Ledelse er at skabe resultater gennem andre.

Det er din ledelsesopgave at hjælpe din medarbejder med at løse sine opgaver i det daglige. Men hvor synes du, at det er nødvendigt at give hjælp, og hvor synes medarbejderen, at det er nødvendigt at få hjælp?

Mit råd er, at du gennem dialog med din medarbejder, aftaler hvordan du skal/kan hjælpe med de forskellige opgaver. Behovet for hjælp kan variere fra opgave til opgave; nogle opgaver kræver ingen hjælp, hvorimod andre opgaver kræver meget hjælp. Og behovet kan ofte ændre sig over tid så husk opfølgning.

VÆR TILSTEDE
Medarbejdere skal ledes forskelligt alt efter, hvilke persontype de er, hvilke situationer de er i, og hvilke opgaver de får. Det daglige ledelsesarbejde med medarbejderens engagement, motivation og selvtillid handler i meget høj grad om blot at være til stede – fysisk og mentalt. Om at støtte og opmuntre medarbejderen, samt udvise genuine interesse for medarbejderen og de opgaver, som han/hun løser.

Næste gang sætter jeg fokus på det femte og sidste grundbehov

#5. Bedøm og beløn min indsats retfærdigt

Den Gode Ledelse, Afsnit #6. (18.12.2019)

I dag er jeg med mit fokus på ”Den Gode Ledelse”, nået til det femte og sidste i rækken af Medarbejderens 5 grundbehov

#5. Bedøm og beløn min indsats retfærdigt

Som leder bør man bedømme

• ud fra de aftalte mål og succeskriterier, så medarbejderen på forhånd ved, hvad han/hun bedømmes på

• det som medarbejderen har indflydelse på (en medarbejder har altid indflydelse på at få gjort det, der er aftalt)

• medarbejderens indsats, så præcist og konkret som muligt

• ud fra når du synes, at indsatsen er god (ros), og når du synes, at den er mindre god (ris)

Belønning er anerkendelse af medarbejderens store arbejdsindsats.

Hvor en økonomisk bonus ofte bliver fremhævet som meget motiverende for medarbejderne, så viser flere undersøgelser dog, at det ofte de uhåndgribelige, ikke-økonomiske belønninger, der har den største betydning for medarbejdertilfredsheden.

Men husk, at uanset, hvilke belønninger du vælger at give din medarbejder, så sørg for at skabe et arbejdsklima, hvor hårdt arbejde med jævne mellemrum bliver anerkendt.

Jeg kan anbefale dig at læse denne artikel fra Harvard Business Review https://lnkd.in/g-DwKBA