LØFT PRÆSTATIONEN – med afsæt i en styrkebaseret kultur

LØFT PRÆSTATIONEN – med afsæt i en styrkebaseret kultur

Ved du hvilke virksomheder som har en betydelig konkurrencemæssig fordel?

Det er de virksomheder der arbejder ud fra en styrkebaseret tilgang til udvikling af deres medarbejdere.

Disse virksomheder differentierer sig ved at levere signifikant bedre resultater som

• Øget produktivitet og salg

• Højere medarbejderengagement

• En lavere medarbejderomsætning

Hvad ville det ikke betyde for din virksomhed i kr. og øre?

På kort og på lang sigt?

Og har du råd til at lade være?

TAG UDGANGSPUNKT I TT38 TALENTTEST

Med indsigt i individets unikke talentsammensætning erhvervet fra TT38 Talenttesten, får du sikret den optimale teamsammensætning, det bedste leder/medarbejder -fit med mere.

Med afsæt i den erhvervede indsigt og viden, bygges fundamentet til en styrkebaseret kultur til gavn og glæde for dig som leder, dine medarbejdere, dit team og din virksomhed.

Hvorfor ikke starte allerede i dag?

#ledelse #talent #tt38

DET GIVER RIGTIG GOD MENING AT INVESTERE I TALENT

DET GIVER RIGTIG GOD MENING AT INVESTERE I TALENT

Flere studier og meta-analyser har gennem tiden påvist, at man ved at kende til og arbejde med sine styrker kan reducere stress, øge selvværd og medarbejderengagement hos individet.

Endvidere har det at arbejde som en talent- eller styrkedrevet virksomhed positive effekter på forretningen.

De langsigtede fordele er højere medarbejderfastholdelse, højere kundeloyalitet, øget performance og indtjening.

Her lidt tal fra en stor metaanalyse fra Gallup fra 2002 med 1.2 mio. deltagere som taler for sig selv:

Medarbejderengagement:
9-15% forøgelse

Kunde engagement:
3,4-6,9% forøgelse

Salg:
10,3-19,3% forøgelse

Fortjeneste:
14,4-29% forøgelse

Medarbejderomsætning:
Fald på 5,8-16,1% i virksomheder med lav omsætning

Medarbejderomsætning:
Fald på 26-71,8% i virksomheder med høj omsætning

Gennem anvendelse og investering i værktøjet Talent Test TT38 vil I opnå og få den indsigt som kræves for at åbne op for individets, teamets og virksomhedens fulde potentiale.

#tt38 #udvikling #indsigt

5 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE MED TALENTBASEREDE INDSIGTER I UDVIKLINGSINDSATSER

5 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE MED TALENTBASEREDE INDSIGTER I UDVIKLINGSINDSATSER

5 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE MED TALENTBASEREDE INDSIGTER I UDVIKLINGSINDSATSER

5 ✔ overbevisende grunde til at arbejde aktivt med en talentbaseret indsigt og tilgang, idet det bidrager til at

✔ afdække dine medarbejderes talenter og non-talenter men også deres mulige potentiale for udvikling
✔ øge selvværd, effektivitet og præstation
✔ reducere stress, fremme trivsel og arbejdsglæde
✔ øge medarbejderengagementet
✔ give en højere medarbejder retention

”Den eneste fællesnævner mellem succesfulde mennesker, er deres (eller deres leders) evne til at aktivere deres talenter. Dvs. at de” lever” deres talenter, de er deres talenter, i et og alt. De prøver ikke at kunne alt, men gør det de er gode til, hele tiden. De bringer minimal tid på det, de er dårlige til, men har systemer og mennesker som styrer/hjælper dem uden om svaghederne.” Marcus Buckingham, 2005

En stor meta-undersøgelse fra Gallup fra 2002 med 1,2 million deltagere har vist, at talent- eller styrkebaseret tilgang kan have positive effekter på forretningsniveau.

Talenttesten TT38 giver en unik talentindsigt som er et fremragende arbejdsredskab til styrkebaseret fokus til åbenhed, udvikling og læring for individ, team og organisation.

Færch Consult tilbyder TT38 som et led i en udviklingsindsats målrettet dig som leder, dit team og din organisation.

 

5 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE MED TALENTBASEREDE INDSIGTER I UDVIKLINGSINDSATSER

LÆR DINE TALENTER AT KENDE

LÆR DINE TALENTER AT KENDE

Kender du til hvor og hvornår du præsterer bedst, hvor tingene fungerer bedst for dig, hvor du er mest motiveret og engageret?

Genkender du de specifikke situationer hvor du føler dig drænet af energi og er de-motiveret?

Genkender du de specifikke situationer når du føler dig fyldt med energi og motivation?

Kunne det ikke være interessant at få en større indsigt i, hvorfor du har det, som du har, i disse situationer?

Og hvad du kan gøre for at dyrke mere af dette?

Eller måske ligefrem ændre på det?

Få INDSIGT med Talenttesten TT38, et stærkt dynamisk værktøj og

– Find og udnyt det fulde potentiale i hos dig selv og dine medarbejdere.

– Øg engagement og arbejdsglæden; hos medarbejderen, hos lederen, i teamet og i organisation.

– Fasthold og tiltræk de mest talentfulde medarbejdere og ledere.

– Ansæt medarbejdere med talenter med fit i teamkulturen.

Og ikke mindst lær hvordan sikrer du den mest optimale og succesfuld on-boarding af din nye medarbejder.