Kære leder,

er du bevidst om, at din primære rolle som leder er at hjælpe din medarbejder til at lykkedes?

At det er dit ansvar at forventningsafstemme, støtte, coache og udvikle din medarbejder med fokus på individet, samt sikre samspillet og samarbejdet i teamet.

At du som leder har påtaget dig et stort ansvar for dine medarbejderes trivsel og engagement.

Vejen til at blive en bedre leder går gennem øget selvindsigt, med erfaring og forståelse af hvem man selv er.

For at kunne lede andre skal man først kunne lede sig selv.

Kan du det?