UDVIKLING GENNEM MENTORING

UDVIKLING GENNEM MENTORING

Kender du til de situationer

> hvor du “sidder fast”

> hvor du ikke formår at “se skoven for bare træer”

> hvor “elefanten i rummet” hindrer dig i fremdrift

En mentor støtter dig i din udvikling som menneske og leder, hjælper dig til at se skoven klart og tydeligt, og komme godt forbi elefanten.

✔ afdækket dine personlige udviklingsområder

✔ indsigt i dine talenter med Talenttesten TT38

✔ opmuntring og inspiration til personlig og faglig vækst

✔ hjælp til karriereplanlægning

✔ værktøjer til en bedre planlægning & prioritering

✔ en mere balanceret hverdag

✔ sparring og rådgivning på konkrete ledelsesudfordringer

med mere

#mentoring #tt38 #ledelse

SKABER DIN VIRKSOMHEDSKULTUR MEDARBEJDER ENGAGEMENT I DIN VIRKSOMHED – ELLER FEJLER I?

SKABER DIN VIRKSOMHEDSKULTUR MEDARBEJDER ENGAGEMENT I DIN VIRKSOMHED – ELLER FEJLER I?

Ved du om jeres virksomhedskultur skaber reelle ambassadører ud af jeres medarbejdere?

I en amerikansk baseret Gallup panel undersøgelse fra 2019 er 9.000 individer spurgt om at beskrive deres arbejdsplads virksomhedskultur med blot 3 ord eller i korte sætninger.

Herunder skelnes mellem den engagerede og den aktive uengagerede medarbejder.

Undersøgelsen konkluderer, at engagerede medarbejdere oftere anvender ord som

 • Venlig
 • Åben
 • Familie
 • Teamwork
 • Samarbejde
 • Omsorg
 • Integritet
 • Effektiv
 • Støttende

Derimod anvender den aktivt uengagerede medarbejder i højere grad ord som

 • Doven
 • Dårlig
 • Langsom
 • Gammel
 • Uorganiseret
 • Travl
 • Mangler
 • Reaktiv
 • Sladder

Mon ikke du kan genkende dette fra din helt egen hverdag?

Ud fra min egen erfaring, såvel som medarbejder, som leder og som ekstern virksomhedskonsulent kan jeg rigtig godt genkende det ovenstående billede.

Den gode nyhed er, at med denne indsigt og erkendelse i hånden kan virksomheden tage fat i der hvor skoen klemmer.

Start med at sætte et strategisk fokus på virksomhedskulturen, helt fra toppen af isbjerget og helt ned under vandlinjen.

Sæt et mål om at skabe en støttende, venlig og samarbejdende virksomhedskultur hvor de engagerede medarbejdere vil bidrage til

 • til øget produktivitet og lønsomhed
 • at skaber flere glade og loyale kunder
 • øger virksomhedens attraktivitet som arbejdsgiver

 

LØFT PRÆSTATIONEN – med afsæt i en styrkebaseret kultur

LØFT PRÆSTATIONEN – med afsæt i en styrkebaseret kultur

Ved du hvilke virksomheder som har en betydelig konkurrencemæssig fordel?

Det er de virksomheder der arbejder ud fra en styrkebaseret tilgang til udvikling af deres medarbejdere.

Disse virksomheder differentierer sig ved at levere signifikant bedre resultater som

• Øget produktivitet og salg

• Højere medarbejderengagement

• En lavere medarbejderomsætning

Hvad ville det ikke betyde for din virksomhed i kr. og øre?

På kort og på lang sigt?

Og har du råd til at lade være?

TAG UDGANGSPUNKT I TT38 TALENTTEST

Med indsigt i individets unikke talentsammensætning erhvervet fra TT38 Talenttesten, får du sikret den optimale teamsammensætning, det bedste leder/medarbejder -fit med mere.

Med afsæt i den erhvervede indsigt og viden, bygges fundamentet til en styrkebaseret kultur til gavn og glæde for dig som leder, dine medarbejdere, dit team og din virksomhed.

Hvorfor ikke starte allerede i dag?

#ledelse #talent #tt38

DET GIVER RIGTIG GOD MENING AT INVESTERE I TALENT

DET GIVER RIGTIG GOD MENING AT INVESTERE I TALENT

Flere studier og meta-analyser har gennem tiden påvist, at man ved at kende til og arbejde med sine styrker kan reducere stress, øge selvværd og medarbejderengagement hos individet.

Endvidere har det at arbejde som en talent- eller styrkedrevet virksomhed positive effekter på forretningen.

De langsigtede fordele er højere medarbejderfastholdelse, højere kundeloyalitet, øget performance og indtjening.

Her lidt tal fra en stor metaanalyse fra Gallup fra 2002 med 1.2 mio. deltagere som taler for sig selv:

Medarbejderengagement:
9-15% forøgelse

Kunde engagement:
3,4-6,9% forøgelse

Salg:
10,3-19,3% forøgelse

Fortjeneste:
14,4-29% forøgelse

Medarbejderomsætning:
Fald på 5,8-16,1% i virksomheder med lav omsætning

Medarbejderomsætning:
Fald på 26-71,8% i virksomheder med høj omsætning

Gennem anvendelse og investering i værktøjet Talent Test TT38 vil I opnå og få den indsigt som kræves for at åbne op for individets, teamets og virksomhedens fulde potentiale.

#tt38 #udvikling #indsigt

ER DÅRLIG LEDELSE ET TABU EMNE

ER DÅRLIG LEDELSE ET TABU EMNE

Utallige undersøgelser i ind- og udland bekræfter gang på gang den skadelig effekt som dårlig ledelse har på medarbejdere, virksomheder og samfund igennem en faktor som dårlig ledelse.

I rigtig mange virksomheder findes denne indsigt fra de årlige medarbejdermålinger, men handles der så på det?

Tager ledelsen ansvar og reelt agerer på den feedback der kommer fra medarbejderne?

Eller vokser elefanten i rummet sig bare større og større?

Jeg ser et stort potentiale i, at se kritisk på virksomhedens rekrutteringsproces, talent udvikling og ledelse pipeline i virksomhederne.

Dette for at undgå de situationer hvor der ansættes og forfremmes ledere som ikke burde være blevet ledere til at starte med. Den dygtige specialist som blev forfremmet til Team Leder, men som egentligt ikke ønsker rollen, og ej heller evner den, men som takker Ja alligevel.

Men også turde tage fat i de ledere som faktisk har fortrudt de påtog en lederrolle, men som ikke tør erkende dette nederlag det vil være at erkende og steppe ned?

Her skal virksomhederne være mere modige og konsekvente i håndtering af dårlig lederfeedback. De skal handle på den indsigt og viden de har.

Som jeg ser det så er der reelt set 2 muligheder for virksomhederne:

1.      Hjælp lederen med at lære, udvikle sig og vokse i rollen som leder

2.      Erstat lederen med en leder som har lyst, evner og potentialet til at lede

God ledelse handler om, at du som leder har et stort ansvar om at din medarbejder lykkes. At du er ansvarlig for trivsel og engagement blandt medarbejderne. At du skal støtte og udvikle – og ikke mindst kunne formå at sætte dig selv i 2. række. Men også at formå gå forrest når det kræves.

“Leadership is about people – full stop!

If you don’t have a passion for people, you have no business leading them.

Be in leadership to inspire, motivate and empower others.

“The best leaders build people up versus tear them down.” 

– Bregitte Hyacinth