Udvidet Pakke

Sæt arbejdet med kundeloyalitet op i et ekstra gear

En udvidet pakke er målrettet virksomheder

 • som idag arbejder strategisk aktivt med kundeloyalitet, men som gerne vil blive skarpere i arbejdet hermed.
 • som idag har et værktøj til måling af kundeloyalitet og/eller som søger alternativer hertil.
 • som har brug for rådgivning og/eller sparring til arbejdet med kundeloyaliteten i hverdagen.
 • der ønsker hjælp og inspiration til nogle konkrete handlinger og aktiviteter ud fra den viden I har tilegnet jer fra kundeundersøgelserne.
 • med et ønske et fornyet fokus i organisation – at få eksterne øjne på jeres virksomhed.

Eksempler på problemstillinger I oplever kan være

 • uengagerede medarbejdere
 • stor personaleomsætning
 • utidssvarende processer
 • en for høj andel af kundeklager
 • konkrete ledelsesmæssige udfordringer i den interne organisation

Men det kan være hvad som helst som forhindrer jer i fremdrift af jeres arbejde med kundeloyaliteten i virksomheden og derved svært at nå jeres ambitiøse målsætninger.

Er I som virksomhed allerede godt i gang og erfaren med arbejdet med kundeloyaliteten i virksomheden tilbyder vi jer en udvidet pakke.

Målgruppen

I målgruppen er ledelsen og de ledende medarbejdere i virksomheden:

 • Direktører/CEO
 • Customer Experience Management (CEM, CX)
 • Salg
 • Kundeservice
 • Human Ressource
 • Marketing
 • Kommunikation/PR 

Pakkens indhold

Udvidet pakke indeholder:

 • Indledende afstemningsmøde på 2 timer
 • Forberedelse og gennemførsel af 4 timers workshop
 • Analyse af virksomhedes Kundetilfredshedsprogram og resultater heraf
 • Udarbejdelse af konklusioner og anbefalinger
 • Præsentation af konklusioner og anbefalinger på 1 time. Materialet udarbejdes i powerpointformat.

Prisen er kr. 24.500 excl. moms.

Forventnings- og behovsafstemning

Der tages udgangspunkt i jeres virksomhed og jeres nuværende situation.

Workshoppen vil blive tilpasset hertil i videst mulig omfang.

Vi tager en dialog herom på det indledende afstemningsmøde, hvor vi også drøfter og definerer forventninger og mål.

Da vi på ret kort tid skal lære hinanden at kende, så forventes det fra min side, at man som deltager aktivt bidrager til processen før og under workshoppen, for bedst muligt udbytte.

Inden afholdelse af workshoppen vil der være lidt forberedende arbejde for jer.

Dette vil vi gå gennem på afstemningsmødet inden arbejdet med at forberede workshoppen påbegyndes.

Efter workshoppen I blive præsenteret for de overordnede konklusioner og anbefalinger for jeres videre arbejde med kundeloyaliteten i virksomheden.

Herefter indgår vi gerne i en dialog med jer om, hvorledes I bedst kommer videre med det interne arbejde, og hvorledes vi vil kunne støtte jer i det videre arbejde.